Tagalog | The Asia Institute

Ang Instituto ng Asya ay ang pinakaunang pan-Asya na “think tank”. Ito ay isang pananaliksik na instituto na pinagtutugunan ng pansin ang problema ng mundo at ang pokus nito ay ang Asya, ang instituto ng Asya ay nagtatapat sa pagpapakita ng balanse na pananaw tungkol sa buong rehiyon. Ang Instituto ng Asya ay nagbibigay ng objektibo kung saan ang mga makabuluhan na pagtatalakay sa takbo ng kasalukuyan na teknolohiya, internasyonal na relasyon, kabuhayan at kapaligiran na kayang matupad.

Sa mga tutunin na pangangalakal, teknolohiya at pananalapi, sa panahon ngayon ang Asya ay nagsasama ng lubha na mabilis na tulid ng lakad. Bagaman and Asya ay kilala sa mundo sa pagiging may kaugnayan sa isip, teknolohika, at nauukol na pananalapi ang puwag sa pagitan ng integrasyon ng Asya sa mga tuntunin ng logistic, lakas, pananalapi at ang mabagal na paglitaw bilang isang kultural at matalinong continuum ay kapansin-pansin.

Ang halaga ng malalim na pagtatalakay sa pagitan ng mamamayan sa Asya ay nagtaling nagsama sa mga pagbabago na nananatiling hindi sapat. Mayroong pangngangailangan na pagsusuri at debate tungkol sa trend sa Asya na mas higit pa sa pambansang hangaan at kasama ang lahat ng naaapektohan. Ang Institusyon ng Asya ay nag pokus sa bagsak ng teknolohiya sa lipunan, kasaysayan, ang pag-aalala ng kabataan at kababaihan at ang implikasyon sa internasyonal na relasyon ng pag-unlad sa edukasyon, komunikasyon at mga negosyo. Lahat ng tanong dito ay mahalaga sa kasalukuyan ng Asya at nangangailangan ng buong kaisipan at pag tatalakay. Ang Institusyon ng Asya ay nagrerepresent ng lahat ng problema sa Asya, at nagbibigay ng neutral na espasyo kung saan ang mga lider sa negosyo, pamahalaan, at akademia ay maaaring mag talakay ng mga problema at tulungang mag bigay ng kanyang karunungan sa pag hahanap ng solusyon. Ang Institusyon ng Asya ay nagtatapat sa makahulugan na kooperasyon sa buong Asya, sa paghahanap ng bagong oportunidad para sa pakikipagtulungan at pagtatalakay sa pagitan ng Tsina, Hapon at Korea, at sa mga pagitan ng Timog Asia, Gitnang Silangan, Gitnang Asya, Timog-Silangang Asya at sa buong mundo. Kami ay masikap na nagpapakita ng bagong pananaw na pinagsamang at mapayapa na Asya na nagpapakita na ecologically sustainable at hindi nagbibigay pansin pansin sa mga kitain. Mga hamon sa ating panahon, nagdadala ng mga indibiduwal at nag tratrabaho bilang isang team. Ang team na ito ay nagiisip, nagtutupad at lumalampas sa pambansang hanggaan. Ang indibiduwal na parte sa Institusyon ng Asya ay dedikado sa paggagawa ng bagong discursive space kung saan ay nag kikilala ng mga karaniwang tema at nag dadala ng mga shareholders sa buong rehiyon. Ang Institusyon ng Asya ay nagtutuyod ng makabagong mga daang patungo sa kooperasyon ng kabuuan ng asya na mag papahayag ng mga problema sa panahon ngayon. Kami ay tumatawag sa lahat ng mga naapektohan, maaring marami ang nang-aakala na ang tanks ay rehiyon ng Asya subalit wala dito ay internasyonal sa pananaw nila. Ngayon, wala pang nakakagwa ng kabuhayan at teknolohikal na integrasyon sa Asya at sa buong mundo na tumatawag lamang sa mga instutasyon na internasyonal. Ang instutasyon ng Asya ay lumaki sa nakaraang limang taon para makamit ang kakailanganin. Ang Institusyon ng Asya ay katangi-tangi sa kanyang pangako sa kinasasangkutang kabataan sa kanyang mga programa at pagbibigay ng pagkakataon para maibigay ang kanilang mga pag-alala diretso sa mga gumagawa ng patakaran at experto, at nagkakaroon ng makahukugang debate. Madalas na sa panahaon na ito, ang mga experto ay mas natututo sa mga karanasan ng kabataan. Kami ay ang tulay kung saan ang mga kabataan at propesyonal sa Asya ang magbibigay ng kapangyarihan sa susunod na henerasyon. Kami ay nakakakita ng kritikal na pangangailangan na magtawag ng pansin sa mga kababataan sa mga patakaran pang debate at magpanigurado na ang pagtalakay ng mga experto ay magiging makahulugan sa mga kamamayanHigit rito, marami sa mga problema na nararanasan natin ngayon, galing sa krisis ng kapaligiran papunta sa paglalaki ng puwang sa pagitan ng mayaman at mahirap, na kaya lang mahanapan ng solusyon sa pagtitingin sa ating sarili. Pag nahanapan natin ng solusyon ng spiritwal hunger at sikolohikal na insecurity na nagpapatungo sa hinding mapigil na paggamit, o walang awa na pagkakagulo, maaaring na masagutan ang mga isyu sa panahon ngayon. Sa kasabihan ni Albert Einstein na, hindi natin ma sasagutan ang problema gamit ang parehas na pananaw kung kalian natin nagawan ang problema.” Ang pananaliksik at ang mga aktibidad na isinasaalang-alang ang kalakip na kawalan ng kapanatagan at pagkakasalungatan sa ating sarili na nagpapatungo sa seryosong problema sa panahon ngayon. Kailan lamang ay nailunsad ang Fukushima Intiative, sa halimbawa, tumutuon sa paggagawa ng pangdaigdig na platform sa pagdadala at pagsasama ng expertisyo sa buong mundo para makahanap ng solusyon sa pagtaas na mahirap na hamon ng Fukushima nuclear disaster. Sa proseso kami ay naghahanap ng walang uliran diskarte upang pakikipagtulungan sa malaki na iskala sa polisyo, teknolohiya, analihiya at konsepto.

Panghuli, ang Institusyon ng Asya ay kabilang sa mga dialog ng mga tao na naapekto sa buong Asya na nag ukol sa susunod na Asya. Paano natin mapapagalaw ng mas malayo sa tradisyonal na kapangyarihang kalaban at imahin ang Asya na mapayapa kung saan integrasyon ay nagbibigay ng bagong abot na tanaw. Paano ng mga institusyonal at idolohikal na hadlang sa panahon ngayon na malalampasan ang vision? Kaya ba natin magdala ng perspektibo ng mga experto sa Gitnang Silangan o Timog Silangang Asya sa debate ng mapayapang pag babati ng Korean Peninsula, at pagbibigay ng aspekto na dating hindi nakikita? Sa pag bibigay ng bagong turingan sa ating mga batayan ng paglaki, pagpayapa, pagkatiwasayan at mabuting kapalaran ay makakapunta tayo sa mas malayo sa kasalakuyan. Ang hamon ng climate change at walang uliranin na teknolohikal na pagbabago na makakagawa ng conceptual reconfiguration imperative.